پیش بینی شاخص بورس در هفته بعد ؛ بورس صعود خواهد کرد؟

ارزش کل معاملات خرد در دادوستدهای دیروز با ۵۶۴میلیارد تومان کاهش به ۳هزارو ۳۱۹میلیارد تومان رسید. این نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد نسبت به روز دوشنبه ۱۴.۵درصد افت کرده است.